Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kazanımının Avantajları

 • Türk Pasaportu, dünya çapında 110’dan fazla ülke ve bölgeye vizesiz giriş hakkı verir.
 • Türkiye ile ABD arasında E-2 Vize Anlaşması bulunmaktadır.
 • İş adamı olarak İngiltere vize başvurusu olanağı tanır.
 • Başvuru sahibinin eş ve 18 yaşından küçük çocukları vatandaşlık başvurusundan yararlanabilirler.
 • Türkiye çifte vatandaşlığa izin vermektedir.
 • Pasaport temini kolaydır. (Yatırım işlemlerine bağlı 2-7 ay arasındadır.)
 • Vatandaşlık kazanıldıktan sonra Türkiye’de oturma şartı bulunmamaktadır.
 

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Aşağıdaki seçeneklerden en az birisini sağlayanlar, Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler.

 • 400.000 $ tutarında gayrimenkul alımı. (3 yıl satmama şartıyla asgari tutardır.)
 • 500.000 $ tutarında Türk Bankalarında para bulundurma. (Faizden yararlanılabilir, 3 yıl boyunca tutar hesapta bulunmalıdır.)
 • 500.000 $ tutarında yatırım gerçekleştirme. (İlgili tutar, şirketin fiziksel yatırımında kullanılmalıdır.)
 • 500.000 $ tutarın devlet borçlanma araçlarında kullanılması.
 • En az 50 Türk çalışan bulunan şirket sahibi olunması. (Başvuru tarihinden önceki son 6 aylık veri dikkate alınmaktadır.)
 

Tüm süreç Bakanlığın yoğunluğuna bağlı olarak 2-7 ay arasında tamamlanmaktadır.

Mülk Edinimine Bağlı Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

1- Mülkün Belirlenme Aşaması:  Talep edilen özelliklerde ve tutarda mülk edinimi (arsa, tarla, iş yeri, depo, ofis, ev) için büyük inşaat
projelerini bünyelerinde barındıran gayrimenkul şirketleri ve ajanslarla çalışıyoruz. (İlgili tutarı sağlamak için birden fazla mülk alınması söz
konusu olabilmektedir.)

Eğer yatırımcı satın alacağı mülk/mülkleri kendisi bulur ise, mülklerin Türk vatandaşlığı için uygun olup olmayacağını belirleyebilmek adına gerekli kontroller avukatlarımız aracılığı ile yapılmaktadır. 

2- Avukat Desteği: Çalıştığımız avukatlar aracılığıyla vatandaşlık süreçlerinin tümünde destek vermekteyiz.  Bu sayede yatırımcının tüm haklarını güvence altına almış oluyoruz. 

Yatırımcının çalıştığı avukatı olması halinde, avukatı ile iş birliği içerisinde tüm süreci tamamlama konusunda profesyonel destek vermekteyiz. 

3- Potansiyel Vergi Numarası Temini: Sistem üzerinden veya vergi dairesinden yatırımcı adına potansiyel vergi numarası alıyoruz.

4- Banka Hesabı Açılması: Banka hesabı açılması mülk edinimi veya vatandaşlık başvurusu için zorunlu bir işlem değildir ancak yatırımcı Türkiye’de herhangi bir para transferi yapacak ise banka hesabının açılmasını tavsiye etmekteyiz. 

5- Noter Onaylı Vekaletname Düzenlenmesi: Vatandaşlık başvurusu işlemleriyle ilgili başvuru ve süreç takibi için yatırımcı bizlere ve çalıştığımız avukatlara vekaletname vermelidir. Herhangi bir satın alma sözleşmesini imzalamak,  nüfus müdürlüklerinden işlem yapılması ve ikamet izni başvurularını gerçekleştirmek için vekaletname zorunludur.

Not: Vekaletname yatırımcı Türkiye’deyken noterlerde verilebileceği gibi yabancının yaşadığı ülkede bulunan Türkiye konsolosluğu ile de düzenletilebilir. 

Yatırımcı tarafından imzalanacak vekaletname örneği tarafımızca hazırlanacaktır. Bizlerden bilgi almadan evrak düzenlenmemesini öneririz.

6- Satın Alma Sözleşmesinin Düzenlenmesi: Yatırımcının onayını aldıktan sonra yatırımcının kendisi veya yetkilendirilmiş avukatımız ile satın alma
sözleşmesini imzalanacaktır.

7-Yatırımcıya Ait Tapu Belgesinin Temini: Tapu edinimi için yatırımcı işlemlerini Tapu Dairesi’nde gerçekleştirmelidir. (Bu işlem vekaletname ile tarafımızca yapılabileceği gibi avukatlarımız işlem esnasında yatırımcıya eşlik edebilir.)

8-Değerleme Raporu Temini: İlgili mülk/mülklere ait değerleme raporu temini, satış öncesi zorunlu bir işlemdir. Yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından ilgili mülkler emsalleriyle karşılaştırılarak aşağıdaki incelemeler gerçekleştirilecektir. 

 • Tapu üzerinde herhangi bir şerh olup olmadığı,
 • Mülkün piyasa değeri, 
 • Mülkün niteliği belirlenecektir.
 

9- Şerh Konulması: Vatandaşlık başvurusu için alınan mülklerin 3 yıl satılamayacağına dair Tapu Daireleri’nde şerh konulmalıdır. Bu süreç yetkilendirilmiş avukatlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

10- Uygunluk Belgesinin Temini: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından edinilen mülkün durumu aşağıdaki 3 kriter dikkate alınarak düzenlenir.

 • Mülk değerleme raporu, 
 • Tapuda yer alan mülkün satış tutarı, 
 • Ödemelere ait dekontlar,
 

Not: 06.01.2022 tarihli genelgeye istinaden, satın alma işleminden önce ilgili yatırım tutarına ait döviz Türkiye Merkez Bankası kuru dikkate alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satılmalı ve bu satışa ait makbuzlar muhafaza edilmelidir. (Satış işlemlerinde bu belgeler kullanılacaktır.)

11- Başvuru Evraklarının Hazırlanması: Kural olarak yatırımcı, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları adına vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Hazırlanması gereken evraklar başvuru yapılacak kişiler dikkate alınarak bildirilecektir. 

12- Yatırımcı İkamet İzninin Temini: Vatandaşlık başvurusu için zorunlu bir işlemdir. Avukatımız vekaletname ile tüm süreci tamamlayacaktır. 

13- Vatandaşlık Başvurusunun Tamamlanması: Oluşturacağımız formlarla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılacaktır. 

*Not: Talep edilmesi durumunda başvuru sahipleri Türkçe isim ve soy isim tercih edebilecektir. 

14- Vatandaşlık Başvurusu Değerlendirme Süreci: Başvuru dosyası soruşturma için Bakanlığa gönderilecektir. (İstihbarat Ofisi ve Göç İdaresi başvuru sahipleri hakkında araştırma yapacaktır.) Başvuru sahipleri adına herhangi bir uluslararası soruşturma bulunması durumunda , başvuruların
reddedilmesi olasıdır. 

15- Pasaport ve T.C. Kimlik Kartının Temini: Yatırımcı ve aile bireyleri için parmak izi verildikten sonra pasaportlar ve T.C. Kimlik Kartları temin edilecektir. Bu işlem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’nde yapılabileceği gibi başvuru sahiplerinin yaşadığı ülkedeki Türk Temsilcilikleri aracılığı ile de yapılabilir.    

RL Danışmanlık, güncel uygulama ve değişiklikleri takip ederek, sizleri en doğru şekilde yönlendirmektedir.

Apostille & Legalisation of the documents

2023 Work Permit Government Fees & Card Prices

Work Visa

Movie visa (filming Permit)

How to get a visa for Turkey