Süresiz ikamet izni

Aşağıdaki maddeleri sağlayan yabancılar için Türkiye’de süresiz ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru sahibinin Türkiye’de ikamet veya çalışma izni kartı ile en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmesi gerekmektedir. 

(Aralıksız sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen öğrenci ikamet izinlerinin süresinin yarısı, diğer tüm ikamet izin türlerinin tam süreleri dikkate alınır.)

 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almayan başvuru sahipleri

 • Kendilerini veya ailelerini (varsa) geçindirmek için yeterli ve istikrarlı geliri olan adaylar

 • Başvuru sahipleri veya aileleri (varsa) geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır

 • Adayların kamu düzenini veya kamu güvenliğini tehdit etmemesi gerekmektedir. (göç politikaları kurulunca uygun görülen yabancılar hariç)
 

Not: Mülteciler, şartlı mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile geçici koruma altındakiler ve insani ikamet izni sahipleri uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkına sahip değildir.


Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar, aşağıdaki hususlar dışında Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

 • Çalışma izni gibi işlemlerde ilgili kanunlara riayet etmek,

 • Zorunlu askerlik,

 • Seçme ve seçilme hakkı,

 • Kamu hizmeti için çalışma,

 • Araç ithalinde gümrük vergilerinden muafiyet,
 

Aşağıdaki durumlarla karşılaşan başvuru sahiplerinin uzun dönem ikamet izinleri iptal edilir.

 • Uzun dönem ikamet izni sahibi, ülkesindeki sağlık, eğitim ve zorunlu kamu hizmeti dışındaki nedenlerle sürekli olarak bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması

 • Uzun dönem ikamet izni sahibinin kamu güvenliği veya kamu düzenini tehdit etmesi
 

Genel Prosedürler

Ön inceleme belgelerinin değerlendirilmesi ,

Başvuru uygunluğunun belirlenmesi,

Başvuru için gerekli belgelerin hazırlanması,

Vekaletname kullanılarak uygunluk belgesine ait dilekçenin kuruma sunulması,

Vekaletname kullanarak ilgili göçmenlik bürosundan randevu alınması,

Başvuru dosyasının Göç İdaresine teslim edilmesi ( Başvuru sahibi ile birlikte işlem yönetilecektir.)

Başvuru sahibi Göç İdaresine belirtilen gün ve saatte giderek parmak izi vermelidir.

Randevu tarihinden itibaren 3-6 ay içerisinde başvurular olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilecektir.

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda İkamet izni kartı, başvuru sahibinin başvuru sırasında bildirdiği adresine gönderilecektir.

RL Danışmanlık, yasa ve uygulamalardaki değişiklikler hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır

Apostille & Legalisation of the documents

2023 Work Permit Government Fees & Card Prices

Work Visa

Movie visa (filming Permit)

How to get a visa for Turkey