Çalışma izni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların ve çalışacakları şirketlerin  bazı kriterleri sağlaması ve  bazı yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Kriterlerin sağlanması durumunda çalışma izni başvuruları iki ayrı yerden yapılabilir. 

1- Yurt dışından başvuru,

2-Türkiye’den başvuru,

1-Yurt dışından başvuru: Yabancının vatandaşı olduğu, oturum izni veya çalışma izni bulunduğu ülkedeki Türkiye Temsilciliği üzerinden başlatılan başvuru türüdür. 

Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancılar, ilgili ülkedeki Türk Konsolosluğuna çalışma vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Başvuru belgeleri teslim edildikten sonra Türk Konsolosluğu kendilerine referans numarasını verecektir. Bu referans numarası ve gerekli belgeleri kullanarak başvuru sistem üzerinden tamamlanacaktır.   ( Başvuruların olumlu sonuçlanması durumunda, başvuru sahibi pasaportuna çalışma vizesini işletmek için tekrar Türk Konsolosluğuna gitmelidir.)

Başvuru sahibinin Türk Konsolosluğuna ibraz etmesi gereken belgeler:

 • Başvuru formu (işveren ve çalışan tarafından imzalanmış basılı çevrimiçi başvuru formunun bir kopyası)  tarafımızdan hazırlanacaktır.
 • İş sözleşmesi (işçi ve şirket arasında) tarafımızca hazırlanacaktır.
 • Pasaport fotokopisi ( Pasaport Latin Alfabesi ile basılmamış ise resmi tercümesi eklenmelidir. )
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (şirketin mevcut ortaklık ve sermaye yapısını gösterir)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli yeminli tercümesi
 • Şirketin faaliyet belgesi
 • Başvuranın sabıka kaydı
 • Başvuranın 2 fotoğrafı
 • Şirketin imza sirküleri
 • Vergi kayıt belgesi (istenebilir)
 • Adres kayıt belgeleri (istenebilir)
 

Başvuru için gerekli evrak listesi değişiklik gösterebilir, güncel liste dosya incelendikten sonra oluşturulacaktır.

2-Türkiye’den Başvuru : Başvuru sahibinin Türkiye’de geçerli en az 6 aylık oturma izni varsa, Çalışma izni başvurusu doğrudan Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilir. (Başvuru sahibinin yurt dışına çıkış yapmasına gerek yoktur.) 

Önemli Not: Çalışma izni onay süreci bakanlığın yoğunluğuna göre 4-6 hafta sürebilmektedir,  yabancı çalışma izni başvuru prosedürü tamamlanana kadar yasal olarak çalışma hakkına sahip olmayacaktır.

İşveren ve Yabancı İşçi Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Koşullar;

*İşveren işyerinde en az Beş (5) Türk personel istihdam etmek zorundadır.(Her yabancı personel için 5 Türk personel gereklidir.)

*Yabancı personel istihdam edecek firmanın en az 100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması gerekmektedir. ( Sağlanmıyorsa şirketin brüt satışları dikkate alınır. Satışlar 800.000 TL veya yurt dışı satışlar en az 250.000 ABD Doları olmalıdır.)

*Başvuru sahibi bir şirkete ortak ise (sermayesi en az 40.000 TL ve hisse oranı en az %20 olmalıdır.)

*Başvuru sahibine ödenen maaş mesleki yeterliliğine uygun olmalıdır.

Görevlendirmeye bağlı asgari maaş oranları:

 • Üst düzey yönetici ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı
 • Birim/şube müdürleri, mimar ve mühendisler için asgari ücretin 4 katı
 • Öğretmenler için asgari ücretin 3 katı (iş uzmanlık veya ustalık gerektiriyorsa)
 • Turizm, animasyon veya organizasyon şirketlerinde cambaz veya benzeri pozisyonlarda ve masör veya SPA terapisti olarak çalıştırılacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
 • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret
 • Bunların dışında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı
 

Bazı çalışma izni başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterleri dikkate alınmadan sonuçlandırılabilmektedir, güncel prosedürler hakkında bilgi edinmek için firmamızdan bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

Diğer bilinmesi gerekenler: 

İlk çalışma izni başvurusu en fazla bir yıl için yapılır, daha sonra iki yıl ve üç yıl uzatılır. Uzatma süresi, geçerli çalışma izni tarihinden iki ay önce başlar.

Kaçak yabancı işçiye verilen cezalar şu şekildedir (2023 yılı için)

Çalışma izni olmadan şirkette çalışan bağımlı yabancıya 14.318 TL para cezası verilecek

Çalışma izni olmadan serbest çalışan yabancıya 28.655  TL para cezası verilecek

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverenlere her bir yabancı çalışan için 35.815 TL ceza kesilecektir.

Şirkette veya bağımsız olarak çalışan ve süresinde bildirimde bulunmayan yabancılara da 2.378 TL idari para cezası uygulanır (Bu tutar her yabancı çalışan için şirket tarafından ödenir). Bu fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılır.

Turkuaz Kart  Aşağıda belirtilen yabancılar için turkuaz kart başvurusu gerçekleştirilebilir. 

 • Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlanacak istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısı ve benzeri özellikleri bakımından yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancılar.
 • Eğitim düzeyi, Mesleki bilgi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikler açısından yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancılar,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunan veya uluslararası düzeyde ülke yararına stratejik kabul edilen bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında çalışma ve araştırma yapan bilim insanı veya araştırmacılar,
 • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan yabancılar.
 • Türkiye’nin Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınmasına veya tanıtılmasına katkıda bulunan yabancılar, Türkiye’nin millî varlığını ilgilendiren konularda uluslararası düzeyde hareket ederler.
 

Turkuaz Kart Başvuru Süreci:

Turkuaz kart başvurusu sistem üzerinden veya yabancının ülkesindeki veya yasal olarak yaşadığı Türkiye Temsilciğine yapılmaktadır. 

** Yurt dışı başvuruları için bilgi ve belgeler yurt dışındaki Türk temsilciği tarafından bakanlığın sistemine elektronik ortamda yüklenilir.

** Türkiye’de yasal kalışı bulunan ve yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların, ilgili kimlik numarası ile başvuru bilgi ve belgeleri  sisteme yüklenmelidir. 

** Turkuaz kart başvuruları bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir. 

Not: Turkuaz kart sahibinin eş ve çocuklarına ait yapılacak ikamet izni başvuruları olacak ise , evlilik ve her bir çocuk için doğum belgeleri de başvuru dosyalarına eklenmelidir.  

Başvuru Evrakları: 

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sahibinin pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi 
 •  İlgili kamu kurumundan alınacak uygunluk belgesi ( varsa) 
 

Not: Başvuru evrakları , dosyanın incelenmesi sonucunda değişiklik gösterebilir. 

RL Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi güncel bilgi ve değişiklikleri takip ederek sizlerle paylaşmaktadır.

Apostille & Legalisation of the documents

2023 Work Permit Government Fees & Card Prices

Work Visa

Movie visa (filming Permit)

How to get a visa for Turkey