Öğrenci İkamet İzni

Aşağıda belirtilen öğrenciler, eğitim süresince öğrenci ikamet alarak Türkiye’de bulunabilirler:

İlk veya ortaokul eğitimi
Bu öğrencilerin aileleri ile Türkiye’de bulunabilmesi için öncelikle anne ve/veya babalarının geçerli ikamet izni olması gerekmektedir. ( Bu uygulama 18 yaşından küçük çocuklar için geçerlidir.)

Not: Eğer aile bireyleri yurt dışında yaşıyor ve çocuklarını eğitim için varsa akraba/tanıdık refakatinde olmak üzere Türkiye’ye gönderirlerse, anne baba tarafından hazırlanacak bazı evraklarla çocuklar için öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri: Eğitim süresince ikamet izni alabilir, 

Tıpta uzmanlık eğitimi ( TUS)  ve Dış Hekimliği Uzmanlığı ( DUS): Eğitimi alacak öğrencilere eğitim süresince ikamet izni düzenlenebilir.

Yukarıda belirtilen ikamet izni sadece öğrencilerin eş ve çocuklarına destekleyici olarak ikamet izni alma
hakkı tanımaktadır. Diğer akrabalar için hiçbir şekilde doğrudan hak tanımamaktadır.

Not: İkamet izinleri eğitim sürecini tamamlayacak şekilde düzenlenmektedir. İlk ve orta okul eğitim dönemlerinde birer yıllık düzenlenir ve eğitim süresince her yıl uzatılır.  

Öğrenci olarak Türkiye’de çalışma kuralı: Ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencileri çalışma izni alabilir. (Ön lisans veya lisans öğrencileri Türkiye’deki eğitimlerinden 1 yıl sonrası itibariyle çalışabilir.)

Eğitim için Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılar eğitim vizesi ve okul kayıt prosedürü için ülkelerindeki
Türkiye temsilciliğinden bilgi alabilir ya da bizlerle iletişime geçebilir.

İkamet İzni Başvuru ve Onay Süreci;

 • Başvuru evraklarının incelenmesi
 • Başvurunun uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Başvuru evraklarının hazırlanması
 • İlgili Göç İdaresinden randevunun alınması
 • Başvuru evraklarının Göç İdaresine sunulması
 • Başvuru dosyasının 90 gün içinde olumlu/olumsuz
  olarak sonuçlandırılması
 • Olumlu sonuçlanan başvurulara ait ikamet izni
  kartları başvuru sahibinin beyan edilen adresine gönderilmektedir.
 

İşlem ve süreçler ile ilgili  https://e-ikamet.goc.gov.tr/ bağlantısını kullanarak bilgi alabilirsiniz.

RL Danışmanlık olarak hizmetlerimiz;

İkamet İzni Başvurusu İçin Ön İnceleme Yapılması: Mümkünse bu işlem başvuru sahipleri Türkiye dışındayken yapılmalıdır. Hükümetler arasındaki ikili anlaşmalara göre Türkiye’ye giriş prosedürlerinde bazı kısıtlamalar olabilir ve Türkiye dışından ülke bazlı ek başvuru evrakları talep edilebilir.

RL Danışmanlık, yabancının Türkiye’ye geliş amacına bağlı olarak başvurusu için hangi vizenin kabul edilebilir/uygun olduğunu bildirecektir.

Mülakat Tarihinin Belirlenmesi: Göç İdaresi sistemi dikkate alınarak başvuru sahiplerinin programına uygun tarih belirlenmektedir.

Başvuru Evraklarının Uygunluk Kontrolü: Gerekli belgeler listesi başvuru sahipleriyle paylaşılacaktır. RL Danışmanlık ekibi evrak temini ve kontrolü sürecinde destek sağlayacaktır.

Başvurunun Göç İdaresi’nde Yapılması: Ekibimiz başvuru sahibini Göç İdaresi’nde karşılayacaktır. Başvuru sahiplerinin bizlere vekaletname vermesi durumunda, avukatımız kendilerine eşlik edecektir. Devlet harçları tarafımızca ödenerek, başvuru dosyası hazırlanacaktır.

Başvuru Sürecinin Takibi: Göç İdaresi memurları başvuru dosyasını belirli bir süre içinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Ekibimiz, başvurunun durumunu kontrol etmek için Göç İdaresi sistemine erişim sağlayacaktır. Gerekmesi halinde yetkili avukatımız ek başvuru belgelerini belirlenen süre içinde Göç İdaresi’ne teslim edecektir.

İkamet İzni Kartının Teslim Alınması: PTT tarafından kartlar başvuru sahiplerinin kayıtlı adresine gönderilmektedir. Kural olarak başvuru sahibi veya noter onaylı vekalet verilmiş avukat kartı teslim alabilir.

RL Danışmanlık, yasalar ve düzenlemelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır.

Apostille & Legalisation of the documents

2023 Work Permit Government Fees & Card Prices

Work Visa

Movie visa (filming Permit)

How to get a visa for Turkey