Çalışma İzni Muafiyeti

Bakanlık tarafından belirlenen kriterlerin sağlanması durumunda, belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere çalışma izni muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

Başvuru, yabancı yurt dışındayken konsolosluk üzerinden veya Türkiye’deyken; vize /vize muafiyet süresinin aşılmaması şartıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.

Aşağıda belirtilen yabancılara ilgili şartları sağlaması durumunda, belirlenen süreleri kapsayacak şekilde çalışma izni muafiyet belgesi düzenlenebilir.  (Çalışma izni muafiyetinde süre uzatma başvurusu yapılamaz.)

1- Türkiye’ye ithal edilen veya Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, kullanımına ilişkin eğitimin verilmesi, bakımı ve onarımı veya teçhizatı teslim almak için veya Türkiye’de arızalan araçları tamir amacıyla gelen yabancılar için toplam üç aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

2- Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılara bir aya kadar muafiyet başvurusu yapılabilir.

3-Aşağıda belirtilen sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar için üç aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

*Yurt dışında kurulu  bir tüzel kişiliğin çalışanı olup Türkiye’de , gerçek veya tüzel kişiye sözleşme karşılığı doğrudan hizmet sunan yabancılara

*Yurt dışında bağımsız çalışan profesyonel meslek mensubu olup Türkiye’de bir gerçek veya tüzel kişiye bir sözleşme karşılığı doğrudan hizmet sunan yabancılara,

*Ücretini yurt dışından alan ve geçici nitelikle aşağıda belirtilmiş yabancılara;

  • Toplantı, seminer, konferans veya Ticari fuarlara katılacaklara
  • Teknik, bilimsel ve istatistiki araştırma yapacaklara
  • İş teknikleri ile ilgili hizmet içi eğitim vereceklere
  • Satış temsilcisi olarak sipariş alacak veya sözleşme müzakere edeceklere,
  • Alan yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hizmet sunucularına,
  • Ekipman ve makinelerin satış sözleşmesi kapsamında kurulum, bakım, onarım ve benzeri hizmet sunucularına,
  • Yurt dışında başlamış turlar için operatörlük hizmeti sunucularına,
  • Mütercim tercümanlık hizmet sunucularına,

4- Aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyeleri ve şirket ortaklarına üç aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir;     

*Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen ve ortak olmayan yönetim kurulu üyelerine,

*Anonim şirket dışında, Türkiye’de ikamet etmeyen  ve yönetici sıfatı olmayan ortaklara,

*Şirketlerde ortak olmayıp ve Türkiye’de ikamet etmeyen en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili kişilere

5- Yurtdışında yerleşik olup, İç İşleri veya Dış İşleri Bakanlığınca Türk soylu olduğu bildirilen ve Türkiye’de üç aya kadar çalışacak yabancılara muafiyet başvurusunda bulunulabilir,

6-Sportif faaliyetler kapsamında Türkiye’de çalışacak yabancılara dört aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir,

7-Türkiye’deki üniversiteler ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış öğrenci değişim programları kapsamında staj yapacak yabancılara dört aya kadar muafiyet başvurusu yapılabilir. 

8-Genel Müdürlükçe belirlenen mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar için altı aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

9-Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde çalışacak yabancılara altı aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

10-Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilen yabancılara altı aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

11-Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancılara sekiz aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

12-Genel müdürlük tarafından uygun görülen uluslararası stajyer öğrenci değişimi, yeni mezun stajyer değişimi veya gençlik değişimi programları kapsamında staj yapacak yabancılar için on iki aya kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

13-Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına araştırma yapmak veya bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla gelen yabancılar eğitim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla ve her halükarda iki yıla kadar muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

14-Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla spor meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörleri ile spor hekimi , sport fizyoterapisti, spor mekanisyeni, sport masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancılar için mevcut spor federasyonları veya spor kulüpleri ile olan sözleşme süresince çalışma izni muafiyet başvurusunda bulunulabilir. 

15-Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları hakkında uluslararası sözleşme’nin 1/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği , ilgili idareden uygunluk onayı belgesi almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yaban yabancı gemi adamlarına iş veya hizmet sözleşmesi sürecinde çalışma izni muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

16-Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen program veya projelerde görevlendirilen yabancılar için görev süresince muafiyet başvurusunda bulunubilir.

17- Türkiye’de bir örgün öğretim programına kayıtlı yabancı öğrencilerden ilgili mevzuat gereği mesleki eğitim kapsamında bir işveren yanında staj yapması zorunlu olanlara staj süresince muafiyet başvurusunda bulunulabilir.

18- Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar için görev süresince muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

19-Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi , konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi , Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar iş veya hizmet sözleşmeleri süresince muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

20- Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren askeri fabrika ve tersaneler ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi bünyesinde çalışacak yabancılar iş veya hizmet sözleşmesi süresince muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

21-Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanunla kurulan Türk-Japon Bilim üniversitesi bünyesinde çalışacak yabancı uyruklu personel, araştırmacı veya yöneticiler için iş sözleşmesi süresince talep edilmek şartıyla muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

22- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliği uyarınca uzmanlık eğitimi alan yabancılar için eğitim süresince muafiyet belgesi başvurusunda bulunulabilir.

Talebiniz doğrultusunda, RL Danışmanlık güncel bilgi ve detaylar hakkında araştırma yaparak sizleri en doğru şekilde yönlendirecektir. 

Apostille & Legalisation of the documents

2023 Work Permit Government Fees & Card Prices

Work Visa

Movie visa (filming Permit)

How to get a visa for Turkey